Warning: ob_start(): no array or string given in /home/izmirkad/public_html/index.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/izmirkad/public_html/index.php:2) in /home/izmirkad/public_html/index.php on line 3

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/izmirkad/public_html/index.php:2) in /home/izmirkad/public_html/index.php on line 3
Banu Sağsöz | İzmir Kadın Hastalıklar?ve Doğum Uzman?

Haberler

+ 4D Ultrasonografi
4D Ultrasonografi

Kadın Doğum Hakkında Faydalı Bilgiler

Aile Planlama

Aile planlama genel olarak çiftlerin ne zaman çocuk sahibi olmak istediklerini planlaması olarak algılanır.  Ancak bu konu içine doğum kontrol yöntemleri, seks eğitimi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, hatta gebe kalınmak istendiğinde gebelik şansını arttıracak yöntemlerin öğrenilmesi konuları da girer. Aile planlama çoğu zaman doğum kontrol yöntemleri ile eş anlamlı düşün

?nfertilite Nedir?

?nfertilite (çocuk sahibi olamama hali) en az 12 ay süreyle korunmas?z düzenli cinsel ili?kiye ra?men gebelik halinin olu?amamas? durumudur. Primer infertilite kad?n?n hiç gebeli?inin olmamas? durumu iken, sekonder infertilite sa?l?kl? do?um olup olmad???na bak?lmaks?z?n daha önce kad?n?n gebe kalabildi?i durumlar? tan?mlamak için kullan?l?r. ?nfertil kad?nlar?n yakla??k %30'u primer infertil ike

Meme Kanseri

Meme Kanseri Nas?l Olu?ur:Meme dokusu süt olu?umu için dizayn edilmi? bir dokudur. Memedeki lobüler yap?da süt olu?ur ve bu süt kanallar yolu ile meme başına gelir. Vücuttaki tüm hücreler gibi memedeki hücreler de büyüme ve istirahat fazlar?ndan geçerler. Bu fazlar hücrenin çekirde?inde bulunan genetik materyal taraf?ndan kontrol edilir. Düzgün çal??an hücre nükleusu-çekirde?i büyümeyi