Bilgilendirme / Sezeryan

Sezeryan ile Doðum

Sezaryan Doðum nedir?

Sezaryanla doðum bebegin anne karnýndan uterus açilarak çýkartýlmasýdýr. Annenin ve bebegin saðlýðýný tehdit eden her durumda veya vajinal yolla doðumun imkansýz olduðu durumlarda sezaryan ile doðum yapýlýr.

Sezaryan doðum ameliyatý dünyanýn bilinen en eski ameliyatlardandýr. Týbbýn ve teknolojinin de ilerlemesi ile sezaryan ameliyat teknikleride daha çok geliþmiþtir. Ameliyatlarýn mikropsuz koþullarda yapýlmasý, kan verilebilmesi, kuvvetli mikrop kýrýcý ilaçlar, modern cerrahi malzeme ve genel anestezi vermeden belden yapýlan uyuþturma sayesinde ameliyatýn tehlikesi daha aza indirilmis, nerdeyse normal doðum kadar tehlikesiz olmuþtur.

Normal koþullarda sezaryan doðum ameliyati 45 dakika kadar sürer. Bebek ameliyat baþladýktan 10 dakika sonra çýkarýlýr daha sonra kesilen katlar dikilir. Bebege ulaþmak için ciltten baþlayarak 8 kat tabaka kesilmekte ve daha sonra tekrar dikilmektedir.

Bu tabakalari siraliyacak olursak:

  • Cilt,
  • Cilt altý yað dokusu,
  • Kaslarýn koruyucu kýlýfý,
  • Kas tabakasý,
  • Karýn iç zarý,
  • Uterus zarý,
  • Uterus kasý,
  • Amnion zarýdýr.